top of page

Simonswandeling

Iedere derde woensdagochtend van de maand is er in het Simonshuis een korte viering met aansluitend een meditatieve wandeling. We volgen daarbij het inspirerende voorbeeld van de Jorwertse Kleasterkuiers (Nijkleaster) en de Arnhemse pelgrimsvieringen vanuit de Kapel aan de Beek.

Programma 

 • 09.30: meditatief moment

 • 10.00: koffie 

 • 10.45: meditatieve wandeling 

 • 12.00: potluck lunch

Data 2023-2024

 • 21 juni

 • 19 juli

 • 16 augustus

 • 20 september

 • 18 oktober

 • 15 november

 • 20 december

 • 17 januari

 • 21 februari

 • 20 maart

 • 17 april

 • 15 mei

 • 19 juni

 • 17 juli

Vrijwillige bijdrage 

Indicatie € 5,-

Opgave niet verplicht, wees welkom

Simonswandeling.jpg
bottom of page