top of page
Simonshuis-Utrecht.jpg
introductie

Introductie

Het Simonshuis is een huis midden in de drukke stad, waar de deur regelmatig open staat voor zinzoekers. Het is een plek waar mensen tijdelijk kunnen wonen, waar ruimte is voor een goed gesprek, voor momenten voor bezinning, bezieling, stilte en inkeer of gewoonweg wat gezelligheid. Die plek, die ruimte willen wij met elkaar creëren aan de Maliesingel.

Onze belangrijkste drijfveer is om ruimte te maken voor zingevingsvragen. Bewoners en vrijwilligers zijn op heel verschillende manieren intensief bezig met vraagstukken op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en spiritualiteit, en dat op heel verschillende plekken in de samenleving: in het onderwijs, in de wetenschap, in de zorg, in levensbeschouwelijke organisaties en in adviespraktijken. Bovenal houden we van een goed gesprek met echte mensen over de dingen die er echt toe doen.

Zo hopen we het verlangen naar zin en bezieling levend te houden. Door met elkaar te delen, te bouwen en op weg te gaan. Hierbij denken we niet aan een vaststaand concept, maar aan een voortdurend scheppen van nieuwe vormen. Met gastvrijheid als leidend ideaal.

Waar staan we voor?

In het samenwonen en samenleven in en rond het Simonshuis is gastvrijheid wat ons betreft de verbindende waarde. Anders gezegd, ‘gastvrijheid’ bepaalt ons enthousiasme. Die gastvrijheid krijgt echter betekenis en inhoud, en wordt als het ware gedragen, door een aantal andere overige G’s die we belangrijk vinden en waar we aan werken.

Waar-staan-we-voor.png
geschiedenis

Geschiedenis van het ‘Simonshuis’

Van de ‘Nikola-kommuniteit’ naar het ‘Simonshuis’

De voortzetting van een geschiedenis in Utrecht

Maliesingel 63-64

Het Simonshuis is in een nieuwe vorm een voortzetting van wat de Nikola-kommuniteit een kleine 60 jaar geleden ooit begon. We herkennen ons in wat zij belangrijk vonden: “een ruimte om tot jezelf te komen, om tot je bestemming te komen, om aan het licht te komen” en om “voor kortere of langere tijd samen op te trekken als tochtgenoten”. Deze gedachte, een citaat uit hun leefregel, willen we op onze eigen manier, op een hedendaagse en aantrekkelijke manier voortzetten.

De Nikola-kommuniteit was een religieuze leefgemeenschap die een drietal huizen bewoonde aan de Utrechtse Maliesingel. De gemeenschap werd opgericht in 1964 en heeft 55 jaar goed gefunctioneerd. Op 7 december 2019 werd een punt gezet achter de toen bestaande vorm en werden alle lopende activiteiten stopgezet. De reden was dat langzamerhand alle activiteiten moesten worden afgebouwd omdat betrokkenen te oud werden of overleden. De Nikola-kommuniteit gaat vanaf dat moment tijdelijk verder als ‘Het Nikola-huis’ en de vraag werd hoe en met welke ideeën het huis voor mens en samenleving opnieuw van betekenis kan worden. Im-mers, het was een ‘punt-komma’: met de ‘punt’ werden activiteiten gestopt, met de ‘komma’ werd een ruimte open gehouden voor nieuwe ideeën en het herijken en/of nieuw invullen van een missie van het Nikola-huis.


Uit interesse en betrokkenheid in het verdere verleden zijn wij als initiatiefnemers van het Si-monshuis rond de zomer van 2019 in contact gekomen naar aanleiding van het vraagstuk van ‘de komma’. Na een aantal gesprekken in de communiteit, met bewoners en met het bestuur, vroegen wij ons af op welke manier het voor onszelf ook waardevol zou kunnen zijn na de kom-ma ‘iets’ in en met het Nikola-huis te gaan doen. 


Ondertussen hadden we een mooie en sterke kerngroep gevormd waarmee we het Nikola-huis in een nieuwe en eigentijdse vorm wilden voortzetten. De uitdaging daarbij is geweest te zoeken naar de aansprekende ‘match’ tussen de oorspronkelijke missie en doelstelling van de Stichting en onze eigen interesses en ambities. De vraag die daarin steeds meespeelde was hoe wij ons zouden willen en kunnen verbinden aan het plan en aan elkaar.


Na rijp beraad en op verzoek van het Nikola-bestuur konden we onze plannen gaan concretise-ren.


We besloten het Nikola-huis om te dopen in het Simonshuis en de Stichting Simonshuis op te richten als de paraplu waaronder we onze plannen konden realiseren. 


Per 1 september 2022 kan de Stichting Simonshuis beschikken over de panden Maliesingel 63 en 64 en is de tijd aangebroken waarin activiteiten kunnen worden ontwikkeld. In samenwerking met een aantal andere partijen in de stad (o.a. de Janskerkgemeente en Het Verhalenhuis) gaan we aan de slag.

concrete activiteiten

Concrete activiteiten

Het Simonshuis biedt onderdak aan een aantal kernbewoners. Naast hun eigen woonruimte zijn er een gemeenschappelijke ruimte, twee gespreksruimten, een semiprofessionele keuken, vier gastenkamers en een kapel. 


De volgende faciliteiten/activiteiten vinden in en rond het Simonshuis plaats (in samenwerking met andere partijen in de stad, waaronder Het Verhalenhuis en de Janskerkgemeente).

 • Het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten (en de semiprofessionele keuken)

  • Gezamenlijke maaltijden (woongroep, gasten)

  • Lees- en gespreksgroepen (in samenwerking met de Janskerkgemeente)

 • Het gebruik van de kapel

  • Getijdengebeden (ochtend)

  • Muziekrepetities

  • Vieringen, meditatieve bijeenkomsten, e.d. 

 • Het aanbod van 4 gastenkamers

  • Ter beschikking voor mensen (gasten) in een crisissituatie die urgent woonruimte nodig hebben

  • Het betreft tijdelijke bewoning tot max.1 jaar (oplossings- en ontwikkelingsgericht)

  • Gasten maken (voor de duur van hun verblijf) deel uit van de woongroep

 • Woongroep

  • Een aantal (kern-)bewoners vormt een woongroep en vormt daarmee de Stichting Simonshuis

contact

Contactgegevens

Stichting Simonshuis
Maliesingel 63-64
3581 BS  Utrecht
Mail: info@simonshuis.nl

 

Rekeningnummer: NL 66 TRIO 0320 1751 89

bottom of page